• facebook
  • twitter
  • linkedin
vista generalde l’aula

Vista general de l’aula

Vista  de detall

Vista de detall

Vista  de detall

Vista de detall

Vista  de detall

Vista de detall

planta

Planta

Secció

Secció

INDLANDSIS


Emplaçament:

C/Pare Manyanet, 40 Barcelona

Superfície: 100,00m²

Projecte: agost 2012

Instal·lació i muntatge: octubre 2012

Promotor: ES DAP Llotja


Aquest projecte és fruit d'una proposta inicial per a realitzar una instal·lació artística en una aula de 'Escola Llotja (d'uns 10x10m i d'altura variable entre 8,5 i 4m)que, a la vegada, millori les seves condicions acústiques. L'espai en qüestió presenta problemes de reverberació acústica a causa de la seva geometria, els materials d'acabat i la poca adequació a què ha estat sotmesa.
Es parteix del concepte de silenci, entenent-lo com el marc ideal que


s'ha d'aconseguir per a què la paraula pugui omplir l'espai i arribar als oients. Silenci que s'associa a un tipus concret de paisatge aparentment estàtic i deshabitat, com són els glaciars, les banquises de gel, els inlandsis, les cascades de gel... tot i que en realitat estan en contínua transformació. La proposta s'acaba definint amb plaques absorbents de fibra de vidre disposades com si de blocs de gel d'una banquisa es tractessin, adaptant-les a la forma i secció de l'aula.