• facebook
  • twitter
  • linkedin
google maps

Foto plànol i situació

Planta soterrani

Planta soterrani (cota 4.00)

Planta accés

Planta accés (cota 0.00)

Planta primera

Planta primera (cota +4.00)

Planta primera

Planta primera (cota +9.30)

Coberta

Coberta

Secció 1

Secció 1

Secció 2

Secció 2

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

maqueta

Maqueta

TABERNÀCULO, CENTRE CULTURAL


Emplaçament: C/Enrique Cotubanama Henriquez, Santo Domingo, República Dominicana

Superfície: 19.044m²

Projecte (estudis previs): gener 2013

Promotor: privatCol·laboradors:
  • José Luis Loeda, Arquitecte

 

Aquest projecte dóna resposta a un programa funcional complex com és el d'un auditori per a 6000 persones, amb zona d'esbarjo a l'aire lliure, aparcament per a 600 cotxes, diferents espais de reunions polivalents i la zona administrativa d'ús privat intern. El volum
principal destinat a auditori es col·loca a la cantonada d'un solar amb una geometria en "L" priviligiada per permetre la cabuda del públic a la vegada que permet un doble accés per dues bandes diferents. Una motxilla s'enganxa a aquest espai i es compartimenta per allotjar el programa de gra més petit i de suport (bar, sales de reunions, administració, sala de televisió...). En un dels extrems de cada ala del .
solar s'hi ubica l'aparcament, i en l'altre hi ha la zona de descans exterior.