• facebook
  • twitter
  • linkedin
Planta soterrani

Planta soterrani

Planta soterrani altell

Planta soterrani altell

Planta baixa

Planta baixa

Planta primera

Planta primera

Planta segona

Planta segona

Secció longitudinal SL1

Secció longitudinal SL1

st1

Secció transversal ST1

alcat_est

Alçat Est

alcat_sud

Alçat Sud

dret_num

Obra. Detall emmotllat número

facana1

Obra. Façana sud – accés

acces

Obra. Accés planta soterrani

pb1

Obra. Planta baixa, vista 1

pb2

Obra. Planta baixa, vista 2

p2

Obra. Planta segona

HABITATGE UNIFAMILIAR, VECIANA


Emplaçament:

C/Veciana, Barcelona

Superfície: 220m²

Projecte: 2011

Construcció: en construcció

Promotor: privatCol·laboradors:
  • Margarita Daví, Arquitecta tècnic
  • ATECI (Assessoria tècnica civil i industrial 2000 SL), Instal·lacions
  • Oriol Palou, Estructura

 

L'habitatge, destinat a 7 membres d'una mateixa família, un delsquals requereix un major nivell d'independència, es desenvolupa escalonadament en diferents nivells per adaptar-se a la pendent del terreny. El projecte s'organitza a partir d'un cos base soterrat, de formigó, que conté la part de programa destinat a accés, aparcament,instal·lacions i traster. El següent nivell, la planta baixa, requereix encara de contenció de terres, quedant definida per unaesquena formada per un mur de contenció de formigó i dues cares obertes i definides per grans parts vidriades corredisses. Es tracta de la planta destinada a usos de "dia", pràcticament diàfana, amb bona orientació i amb la major relació amb zones exteriors terrassades i enjardinades. La resta de plantes s'agrupen en un únic volum, mig recolzat per la part posterior en el terreny i "suspès" sobre la plantabaixa, provocant la sensació que aquesta sigui en realitat com un gran porxo. Aquest volum, que conté programa de "nit" i diverses sales d'estar /estudis independents, es planteja de tancamenthomogeni continu (monocapa) amb obertures desiguals, definides per a cada espai segons la seva mesura, la llum i les vistes que s'hi requereixen.