• facebook
  • twitter
  • linkedin
Plantes baixa i planta tipus

Plantes baixa i planta tipus

Axonometria d'estudis cromàtics

Axonometria d'estudis cromàtics

Obra. Planta primera, espai de treball

Obra. Planta primera, espai de treball

Obra. Planta primera, atri

Obra. Planta primera, atri

Obra. Planta primera, espai de treball

Obra. Planta primera, espai de treball

REFORMA DE L'EDIFICI HORIZON


Emplaçament: Carretera de Rubí 72, Sant Cugat del Vallés

Superfície: 7.614,60m²

Projecte: juny 2013

Construcció: en construcció

Prom: Agrupació AMCI d'Asse-

gurances i Reassegurances, S.A.Col·laboradors:
  • Dan Caparrós, Instal·lacions
  • Quim Ros, Arquitecte tècnic
  • Jordi Parés, Estructura

 

La proposta de reforma de l'edifici Horizon, destinat des dels últims anys al lloguer per parts a diferents empreses, engloba totes lesactuacions necessàries per adaptar i adequar l'edifici per tal d'instal·lar-hi les oficines de la nova seu d'Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A. Les actuacions proposades obeeixen a diferents requisits:

- Adaptació dels espais al nou programa funcional. Els espais de treball s'organitzen per departaments, amb configuració oberta tipus "oficina paisatge" i només es separen amb tancaments lleugersalguns despatxos que necessiten més privacitat. Els espais de suport es situen a la planta soterrani i inclouen menjador, espai polivalent, magatzem, arxiu i infermeria.

- Reparacions d'elements malmesos per l'ús o l'envelliment, en especial les cobertes.

- Renovació i millora de les instal·lacions.