• facebook
  • twitter
  • linkedin
reforma de edifici

REFORMA DE L'EDIFICI HORIZON


Emplaçament: Carretera de Rubí 72, Sant Cugat del Vallés

Superfície: 7.614,60m²

Projecte: juny 2013

Construcció: en construcció

Promotor: Agrupació AMCI d'Assegurances i Reassegurances, S.A.